Article 8119

Title of the article

A COLLECTIVE MONOGRAPH ON EVERYDAY LIFE IN EARLY MODERN LONDON 

Authors

Mitrofanov Vladimir Petrovich, Doctor of historical sciences, professor, sub-department of general history and social science, Penza State University (40 Krasnaya street, Penza, Russia), E-mail: vm@em-england.ru 

DOI

10.21685/2072-3024-2019-1-8 

 

 Download PDF

References

1. Kiyasov S. E. Masonstvo v epokhu Prosveshcheniya (genezis, ideologiya, evolyutsiya, status) [Freemasonry at the Age of Enlightment (genesis, ideology, evolution, status)]. Saratov: Izd-vo Saratovskogo gos. un-ta, 2006, 492 p. [In Russian]
2. Mosolkina T. V. Sotsial'naya istoriya Anglii XIV–XVII vv. [Social history of England in XIV–XVII centuries]. Moscow; Saint-Petersburg: Tsentr gumanitarnykh initsiativ, 2017, 416 p. [In Russian]
3. Chernova L. N. Pod sen'yu Svyatogo Pavla: delovoy mir Londona XIV–XVI vv. [Under the canopy of St. Paul: the business world of London in XIV–XVI centuries]. Moscow; Saint-Petersburg: Tsentr gumanitarnykh initsiativ, 2016, 366 p. [In Russian]
4. Brodel' F. Material'naya tsivilizatsiya, ekonomika i kapitalizm. XV–XVIII vv.: v 3 t. T. I: Struktury povsednevnosti: vozmozhnoe i nevozmozhnoe [Material civilization, economy and capitalism. XV–XVIII centuries: in 3 volumes. Vol. 1: Structures of everyday life: the possible and impossible]. Moscow: Ves' mir, 2006, 592 p. [In Russian]
5. Harrison W. The Description of England. New York: Cornel University Press, 1968, 512 p.
6. Rodzhers Dzheyms. Istoriya truda i zarabotnoy platy v Anglii s XIII po XIX vek: per. s angl. [The history of labor and remuneration in England from XIII to XIX centuries: translation from English]. 2nd ed. Moscow: LIBROKOM, 2011, 496 p. [In Russian]
7. Mitrofanov V. P. Novaya i noveyshaya istoriya [Modern and new age history]. 2014, no. 6, pp. 32–44. [In Russian]
8. Howes Jonh. Tudor Economic Documents. Ed. by R. H. Tawney, E. Power. London, 1924, pp. 415–443. 

 

Дата создания: 21.06.2019 10:53
Дата обновления: 24.06.2019 09:01